Енергија од соларни панели монтирани хоризонтално или вертикално

Многупати се спомнува за соларните панели и нивната поставеност (агол и ориентација со цел да се добие максимален ефект при производството на електрична енергија. Често пати инсталацијата на соларни панели на оптимална агола не е можна или е непрактична. Ова најчесто се однесува на покривите кои неретко не одговараат на ориентацијата Југ-Север, а наклонот на покривот е далеку од идеален. Доаѓаме и до екстремни ситуации кога единствено е можна хоризонтална или вертикална изведба и во тој момент се прашуваме колку помалку енергија ќе добиете од панели кога тие се инсталирани на тој начин!
Многу од луѓето кои го пробале овој начин на поставување велат дека “овие инсталации функционираат многу добро”. Сепак, ова не не убеди доволно и решивме да прочепкаме низ интернет и да провериме дали има некој релевантен податок за хоризонтални или вертикални инсталации.

vertikal2

Дојдовме до еден дијаграм кој приближно одговара на 35 степени географска ширина, и иако не може да се земе здраво за готово за нашата географска положба, креира една слика за ефикансоста на соларните панели во разни ориентации и положби.

Дијаграмот ја покажува излезната енергија од соларни панел како процент од максимално можно, ако тоа е во идеална ориентација и навалување. Можете да видите дека, за 35 степени географска ширина, оптимална агол е 35 степени (не е за изненадување), но хоризонтален панел се уште ќе биде околу 85% ефикасен, и вертикален панел се уште ќе биде околу 65% ефикасен..
Ако имате покрив што не е насочен совршено кон југ, можете, исто така, не треба да се грижите премногу.  Дури и ако тоа е колку 45 степени од идеална насоченост – свртена кон југ-запад или југ-исток – се уште се над 90% од излезна моќност.
За Македонија, со пониско сонце и повисок оптимален агол на навалување, може да се очекува нешто помалку енергија од хоризонтален панел во споредба со горните сценарија, но малку повеќе од вертикален панел (посебно во зимски услови).
Имајте на ум дека разликата е помала во услови на облачно време, кога светлината е расфрлана. Во тие времиња, практично нема разлика во излезната енергија помеѓу панел монтирани хоризонтално, и една монтирана на оптимална агол.

Тектот е првично објавен во Енергетска ефикансост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *